admin

Administrator
Nhân viên
Mua pallet gỗ để chứa hàng hóa, lưu kho, vận chuyển cho mình? Bạn không biết nên mua pallet gỗ ở đâu uy tín? Có những loại pallet gỗ nào và báo giá pallet gỗ ở thời điểm hiện tại là như thế nào? Trên thị trường có những loại pallet gỗ nào, pallet gỗ giá bao nhiêu, nơi bán pallet gỗ giá rẻ, chất lượng?
pallet-go-binh-duong-07.jpg
1.Thông số và đặc điểm của pallet gỗ
- Quy cách: 1200×800 mm / 1200×1000 mm / 1200×900 mm
- Tải trọng tĩnh: 2000kg
- Tải trọng động: 1000kg
- Chất Liệu: Gỗ dầu, gỗ keo, gỗ cao su, gỗ tràm...
- Hướng nâng: 2 chiều (trong đó 2 chiều nâng tay và 2 chiều nâng máy)

2. Đặc điểm của pallet gỗ
- Pallet gỗ giá rẻ được gia công từ gỗ mới 100%, trước đó gỗ đã được để khô hoàn toàn, sấy và khử trùng đáp ứng tiêu chuẩn IPSM 15, không bị sâu bệnh.

3. Ứng dụng Pallet Gỗ
- Pallet gỗ có thể sử dụng để giữ hàng hóa cố định, đảm bảo hàng hóa không bị tiếp xúc trực tiếp với nền xưởng, nhà kho.
- Để dễ dàng hơn trong việc dỡ, xếp hàng hóa bởi.
- Làm nội thất trong nhà như giường pallet.
pallet-go-binh-duong-08.jpg
- Báo giá pallet gỗ một số loại thông dụng
+ Pallet gỗ tạp đã qua sử dụng: 50.000 VNĐ/ pallet.

+ Pallet gỗ thông đã qua sử dụng: 60.000 ~100.000 VNĐ/ pallet.

+ Pallet gỗ tạp mới: 90.000 ~ 150.000 VNĐ / pallet

1. Giá pallet gỗ 4 hướng nâng 100kg
- Giá: Từ 120.000 VNĐ
- Kích thước: 1000 x 1000 x 140
- Tải trọng: 100kg
- Chiều nâng: 4 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 115
- Thanh mặt trên: 1000 x 80 x 15 (5)
- Thanh liên kết: 1000 x 80 x 15 (3)
- Cục liên kết: 110 x 90 x 70 (9)
- Thanh mặt dưới: 1000 x 70 x 15 (3)
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IPSM 15

2. Giá pallet gỗ 4 hướng nâng 1 tấn
- Giá: Từ 220.000 VNĐ
- Kích thước: 1200 x 1000 x 140
- Tải trọng: 1000kg
- Chiều nâng: 4 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm... (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 73
- Thanh mặt trên: 1200 x 80 x 20 (7)
- Thanh liên kết: 800 x 80 x 20 (3)
- Cục liên kết: 100 x 80 x 80 (9)
- Thanh mặt dưới: 1200 x 80 x 20 (3)
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IPSM 15

3. Giá pallet gỗ 4 hướng nâng 1.5 tấn
- Giá: 285.000 VNĐ
- Kích thước: 1200 x 1000 x 150
- Tải trọng tĩnh: 1500kg
- Tải trọng động: 3000kg
- Chiều nâng: 4 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm... (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 60
- Thanh mặt trên: 1000x80x20(9)
- Thanh liên kết: 1200x80x20 (3)
- Cục liên kết: 150x90x90 (9)
- Thanh mặt dưới: 1000x80x20(5)
- Đáp ứng tiêu theo chuẩn IPSM 15

4. Giá pallet gỗ 4 nâng hướng 2 tấn
- Giá: 310.000 VNĐ
- Kích thước: 1200x1200x150
- Tải trọng tĩnh: 4000kg
- Tải trọng động: 2000kg
- Chiều nâng: 4 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm... (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 60
- Thanh mặt trên: 1200x100x20(7)
- Thanh liên kết: 1200x80x20 (3)
- Cục liên kết: 100x90x90 (9)
- Thanh mặt dưới: 1200x80x20(5)
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IPSM 15
pallet-go-binh-duong-09.jpg
5. Giá pallet gỗ 4 nâng hướng 2,5 tấn
- Giá: 325.000 VNĐ
- Kích thước: 1100x1200x150
- Tải trọng tĩnh: 2500kg
- Tải trọng động: 5000kg
- Chiều nâng: 4 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm... (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 30
- Thanh mặt trên: 1100x80x20(8)
- Thanh liên kết: 1100x80x20 (3)
- Cục liên kết: 100x90x90 (9)
- Thanh mặt dưới: 1100x80x20(5)
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IPSM 15

6. Giá pallet gỗ 4 nâng hướng 3 tấn
- Giá: 770.000 VNĐ
- Kích thước: 1200x1100x165
- Tải trọng tĩnh: 3000kg
- Tải trọng động: 6000kg
- Chiều nâng: 4 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 70
- Thanh mặt trên: 1200x80x20(8)
- Thanh liên kết: 1100x90x3.5 (3)
- Cục liên kết: 100x90x90 (9)
- Thanh mặt dưới: 1200x80x20(5)
- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IPSM 15


7. Giá pallet gỗ 4 nâng hướng mặt liền
- Giá: Từ 220.000 VNĐ
- Kích thước: 1200 x 1000 x 134
- Tải trọng: 2000kg
- Chiều nâng: 4 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm... (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 0
- Thanh mặt trên: 1200 x 1000(mặt ghép liền)
- Thanh liên kết: 1000 x 80 x 20 (3)
- Cục liên kết: 130 x 800 x 80 (9)
- Thanh mặt dưới(1): 1000 x 80 x 18 (2)
- Thanh mặt dưới(2): 1040 x 80 x 18 (3)
- Đáp ứng tiêu chuẩn IPSM 15

8. Giá pallet gỗ hai hướng nâng 2 tấn

- Giá: 230.000 VNĐ
- Kích thước: 1200x1000x120
- Tải trọng tĩnh: 4000kg
- Tải trọng động: 2000kg
- Chiều nâng: 2 chiều
- Chất liệu: gỗ keo (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 50
- Thanh mặt trên: 1000x100x15(8)
- Thanh liên kết: 11200x35x90 (3)
- Cục liên kết: 0
- Thanh mặt dưới: 1000x100x15(4)
- Đáp ứng tiêu chuẩn IPSM 15


9. Giá pallet gỗ hai hướng nâng kiểu cánh
- Giá: 225.000 VNĐ
- Kích thước: 1200x1100x120
- Tải trọng tĩnh: 2000kg
- Tải trọng động: 4000kg
- Chiều nâng: 4 chiều
- Chất liệu: gỗ keo (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 30
- Thanh mặt trên: 1200x80x15(8)
- Thanh liên kết: 1100x80x1.5 (3)
- Cục liên kết: 100x90x90 (9)
- Thanh mặt dưới: 1000x80x1.5(5)
- Đáp ứng tiêu chuẩn IPSM 15

10. Giá pallet gỗ hai hướng nâng 500kg
- Giá: 170.000
- Kích thước: 1200x1100x120
- Tải trọng tĩnh: 1600kg
- Tải trọng động: 800kg
- Chiều nâng: 2 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm... (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 70
- Thanh mặt trên: 1100x80x15(7)
- Thanh liên kết: 1200x90x35 (3)
- Cục liên kết: 0
- Thanh mặt dưới: 1100x80x15(4)
- Đáp ứng tiêu chuẩn IPSM 15
pallet-go-binh-duong-10.jpg
11. Giá pallet gỗ hai hướng nâng 1,5 tấn
- Giá: 275.000 VNĐ
- Kích thước: 1800x800x130
- Tải trọng tĩnh: 3000kg
- Tải trọng động: 1500kg
- Chiều nâng: 2 chiều
- Chất liệu: gỗ keo, gỗ tràm... (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 50
- Thanh mặt trên: 1800x80x20(5)
- Thanh liên kết: 800x35x90 (4)
- Cục liên kết: 0
- Thanh mặt dưới: 1800x80x20(3)
- Đáp ứng tiêu chuẩn IPSM 15

12. Giá pallet gỗ hai hướng nâng khoét chân
- Giá: 305.000 VNĐ
- Kích thước: 1200x1100x120
- Tải trọng tĩnh: 4000kg
- Tải trọng động: 2000kg
- Chiều nâng: 2 chiều
- Chất liệu: gỗ keo (Acacia)
- Khe hở mặt trên: 50
- Thanh mặt trên: 1100x80x15(10)
- Thanh liên kết: 1200x35x90 (3)
- Cục liên kết: 0
- Thanh mặt dưới: 1100x80x1.5(5)
- Đáp ứng tiêu chuẩn IPSM 15

Lưu ý bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá phụ thuộc vào thị trường. Quý khách hãy liên hệ với kinh doanh để có giá chính xác và mới nhất.


PALLET THỊNH PHÁT
P
allet Gỗ - Thùng Gỗ Pallet - Kệ Gỗ Pallet - Tấm Pallet Gỗ - Gỗ Pallet

PHÒNG KINH DOANH
0979 53 55 58
0898 861 862

CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT GROUP
ĐC: Số 43, Đường Số 2, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Hotline:
0888 861 862
Website: palletthinhphat.vn
Meta:
Pallet Thịnh Phát
Email: palletthinhphat@gmail.com

=> Quý khách có thể liên hệ ngay với mọi hình thức như: gọi điện, zalo, facebook, mail... để có giá tốt nhất.
Xin cảm ơn! Hân hạnh phục vụ quý khách.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bài Viết Mới

Mút Xốp Sofa

Gỗ Quỳnh Phát

Xem Nhiều

Xây Dựng Thương Gia

Bên trên