giá mút làm đệm

  1. THB

    Bảng giá mút xốp 5.00 star(s) 12 Votes

    Chúng tôi xin báo giá mút mốp làm nệm, mút xốp làm ghế sofa. Bảng báo giá mút xốp được tính như sau: Khi quý khách mua mút xốp. Trước tiên phải xác định mình mua loại D nào? 1. Tức là D( tỷ trọng) mấy? 2. Màu sắc: loại trắng hay màu? Trắng rẽ hơn màu. 3. Kích thước như bao nhiêu? vd...
Back
Bên trên